לוח הופעות- ד"ר מרדכי יושקובסקי – מאין היידיש שלי? – יצירה מודרנית ביידישד

קרדיט לתמונה: אלכסנדר זאיצב

ד"ר מרדכי יושקובסקי -  מאין היידיש שלי?  – יצירה מודרנית ביידיש

משך: שעה וחצי

מפגשים עם תרבות האידית ביידישלאנד וסביבה – "מאין היידיש שלי?" – יצירה מודרנית ביידיש
נכיר את הסופרים המודרניים ביידיש וכן נושאים ומוטיבים של היצירה הספרותית ביידיש שנכתבת כיום, במאה ה21, כולל יצירותיו של ד"ר יושקובסקי.
מרצה ד"ר מרדכי יושקובסקי, מומחה לשפה ותרבות יידיש. מנהל אקדמי של המרכז הבינלאומי לתרבות יידיש בוילנה.

מתוך סדרת ההרצאות: "מפגשים עם תרבות האידית ביידישלאנד וסביבה" – 8 מפגשים בסדרה.

סרטונים נוספים בקטגוריה

אליהו יוסיאן - מפסיקים לדבר מערביזציהדדעולם בראי הקולנוע: השאיפה לאושר בעידן של משבר, מרצה סבין יעקובוביץמשה ויציאת מצרים - מרצה ד