חפץ לב – תיאטרון הסימטה


חפץ לב - תיאטרון הסימטה

ההצגה בודקת מה ההשפעה על נפש אנשים צעירים כאשר נטיות מיניות שונות אינן מתקבלות על ידי החברה, ומה קורה בתהליך המרה, ואיך הוא משפיע על  א. נשים שעוברים אותו.