PastProgressive – תיאטרון תמונע


PastProgressive - תיאטרון תמונע

יצירה אוטוביוגרפית המפגישה בין היוצרת לבין האדם אתו היה לה קשר רומנטי מורכב בתקופת נעוריה אשר תועד ביומן אישי.