תיאטרון יידישפיל – זכרונותיו של מוטל בן פייסי / פון מאטל פייסע דעם חזנס


תיאטרון יידישפיל - זכרונותיו של מוטל בן פייסי / פון מאטל פייסע דעם חזנס

יצירתו הקלאסית העל זמנית של שלום עליכם  אחד מענקי היידיש בכל הזמנים.  היצירה מגיעה לתיאטרון יידישפיל בעיבוד מוזיקלי חדש וקצבי עם תזמורת כלייזמרים חיה על הבמה. ואחד יענקל'ה בודו הגדול מכולם.